WPDPharmaceuticals

Badania i rozwój w obszarze onkologii.

Jesteśmy polską firmą farmaceutyczną rozwijającą innowacyjne produkty lecznicze w obszarze chorób nowotworowych.

Rozwijamy nowe produkty chemiczne w obszarze onkologii.

Posiadamy unikalne portfolio cząsteczek biologicznych.

Zapytania ofertowe

Nazwa Projektu: ROZWÓJ NOWEGO LEKU STOSOWANEGO W TERAPII GLEJAKA WIELOPOSTACIOWEGO


Realizacja Projektu umożliwi doprowadzenie do fazy Ia i wprowadzenie na rynek pierwszego na świecie innowacyjnego leku biologicznego WPD101 stosowanego w terapii glejaka wielopostaciowego – nowotworu mózgu o najwyższym stopniu złośliwości cechującego się naciekowym charakterem wzrostu lub tendencją do lokalnego szerzenia w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Ze względu na wskaźnik przeżywalności wynoszący jedynie 14-15 miesięcy od zdiagnozowania choroby i brak skutecznych form terapii, choroba ta stanowi poważny problem w skali globalnej.


Przełomowość rozwiązania będzie opierać się na zastosowaniu terapii celowanej przeciw receptorom IL-13RA2 oraz EphA2. Co więcej, planowany sposób podania leku w obręb guza stanowić będzie korzyść względem standardowego podania dożylnego, dzięki czemu pacjenci unikną efektów niepożądanych towarzyszących standardowej chemioterapii. Rezultat Projektu umożliwi pacjentom dostęp do innowacyjnej terapii celowanej molekularnie stanowiąc alternatywę dla konwencjonalnego leczenia.Realizacja Projektu i wdrożenie rezultatów pozwoli Wnioskodawcy zdobyć unikatowe know-how w obszarze biotechnologii, które będzie stanowiło bazę do budowy platformy technologicznej i realizacji kolejnych Projektów Spółki w Polsce, tym samym przyczyniając się do rozwoju polskiego sektora biofarmaceutycznego.


Wartość Projektu: 31 435 831,75 zł


Dofinansowanie Projektu z UE: 21 400 477,45 zł

Kontakt

WPDPharmaceuticals sp. z o.o.

Żwirki i Wigury 101,

02-089 Warszawa, Polska

+48 515262381

NIP: 5252721500

KRS: 0000693186

XII Wydział Gospodarczy KRS w Warszawie

© Copyrights 2017 by wpdpharmaceuticals.com