WPDPharmaceuticals

Badania i rozwój w obszarze onkologii.

Jesteśmy polską firmą farmaceutyczną rozwijającą innowacyjne produkty lecznicze w obszarze chorób nowotworowych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentnego Wzrostu. Projekt realizowany w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju konkurs: Konkurs 5 / 1.1.1 / 2017 - "Szybka ścieżka" dla MSP, Priorytet I: Wsparcie dla prowadzenia prac B + R przez przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwa.

Rozwijamy nowe produkty chemiczne w obszarze onkologii.

Posiadamy unikalne portfolio cząsteczek biologicznych.

Zapytania ofertowe

WPD Pharmaceuticals sp. z o. o. jest nowo utworzoną polską firmą farmaceutyczną, wykorzystującą unikalne, kombinatoryczne podejście terapeutyczne. Podejście polegające na celowaniu w receptory błonowe, które są wysoce nadprodukowane w komórkach nowotworowych, ale nie w normalnych komórkach mózgowych. Naszym pierwszym opracowywanym lekiem jest WPD101, będący koktajlem złożonym ze zoptymalizowanych naturalnych ligandów i czynnika aktywnego.


1 lipca tego roku, na łamach amerykańskiego dziennika The Roanoke Times, ukazał się artykuł opisujący przypadek terapii glejaka wielopostaciowego u psa rasy Portugalski Pies Wodny o imieniu Emily. Psu podano innowacyjny badany

lek przeciwnowotworowy, którego działanie opiera się na podaniu białka sprzężonego z modyfikowaną toksyną bakteryjną. Przypadek Emily opisał neurochirurg weterynaryjny, dr John Rossmeisl z Virginia-Maryland College of Veterinary Medicine, który od 20 lat współpracuje z Profesorem Waldemarem Dębińskim, Dyrektorem Wake Forest's Brain Tumor Center of Excellence w USA i autorem tej terapii. Emily jest piętnastym psem biorącym udział w badaniach dr Rossmeisla, których celem było ustalenie czy iniekcja nowego leku antynowotworowego bezpośrednio do guza (wykonywana przy pomocy MRI), zapewni psom przedłużenie życia. Jak wskazują dotychczasowe wyniki, nowe podejście terapeutyczne jest wysoce skuteczne zapewniając obkurczenie guza do nawet o 97 %.


Należy zauważyć, iż w onkologii porównawczej badacze i lekarze badający ludzi i psy współpracują ze sobą w celu opracowania nowych metod leczenia raka. Podobne nowotwory, w tym glejaki mózgu, powstają bowiem u przedstawicieli obu gatunków. Psy mogą być zatem użyte w badaniach w celu ustalenia skuteczności i bezpieczeństwa potencjalnego leku. Przytoczone wyniki badań są przełomowe, gdyż obecnie nie ma skutecznych terapii leczenia nowotworów mózgu u ludzi. Przewidujemy, iż nowa strategia terapeutyczna wejdzie w etap prób klinicznych u ludzi około 2020 roku.


Uwaga: Ze wzgledu na RODO, The Roanoke Times jest nie jest dostępny w Unii Europejskiej.

Kontakt

WPDPharmaceuticals sp. z o.o.

Żwirki i Wigury 101,

02-089 Warszawa, Polska

+48 515262381

NIP: 5252721500

KRS: 0000693186

XII Wydział Gospodarczy KRS w Warszawie

© Copyrights 2017 by wpdpharmaceuticals.com